Copyright 


Copyright

Aan het gebruik van Happy Baby Wijzer zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden.
Door het gebruik van dit programma, word je geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.


Voorwaarden

De informatie in dit programma is met veel zorg samengesteld, zowel uit ervaringen van de auteur als uit externe bronnen.
Het is belangrijk dat er op een correcte manier mee omgesprongen wordt.  
Als professional mag je deze informatie en tips gebruiken in de praktijk en aan moeders adviseren.
Het is echter verboden materialen (teksten, afbeeldingen, schema's,...) uit dit programma te kopiëren, verkopen of verdelen.  Niets uit dit programma mag worden doorgegeven, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, screenshots of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Linken naar de website van Happybabycoach is toegestaan, mits de goede naam van Happybabycoach daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van Happybabycoach wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
Het gebruik van het logo is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Happybabycoach.
Bij misbruik wordt u elke toegang tot de programma's van Happybabycoach per direct ontzegd en zullen juridische stappen worden ondernomen.

Tekst & vormgeving : Anja Caers ©  Happybabycoach.

>
error: Content is protected !!